Follow

Overvåkningsbasert markedsføring utsetter forbrukere for manipulasjon, svindel, diskriminering og personvernbrudd. Forbrukerrådet ber nå om et forbud mot reklame basert på sporing og profilering. mediablikk.no/mediesveipet218.

Sign in to participate in the conversation
Masthead

All the news that's fit to toot.