Startujemy tutaj z profilem Miasta Kraków - najpiękniejsze miasto w Polsce! zapraszamy :)

We start here with the profile of the City of Krakow - the most beautiful city in Poland! welcome :)