Follow

phelieuquangdat.com/thu-mua-ph

Phế liệu sắt được chia thành 7 loại, bao gồm sắt đặc, sắt vụn, sắt gỉ sét, bazo sắt, bã sắt, sắt công trình, dây thép sắt.

Giá phế liệu sắt đặc hôm nay là: 18.000 đồng – 38.000 vnđ/kg
Giá sắt vụn phế liệu hôm nay là: 12.000 đến 18.000 vnđ/kg
Giá phế liệu sắt công trình hôm nay là: 17.500 vnđ/kg
Giá dây thép sắt hôm nay là: 16.500 vnđ/kg
Giá sắt gỉ rét nặng hôm nay là: 9.600 đến 12.000 vnđ/kg
Giá bã sắt hôm nay có là: 7.000 vnđ/kg

Sign in to participate in the conversation
Masthead

All the news that's fit to toot.