Follow

phelieuquangdat.com/thu-mua-ph
Phế liệu Quang Đạt đang có nhu cầu mua thiếc phế liệu với số lượng lớn nhằm cung cấp cho các công ty chuyên tái chế kim loại, đặc biệt là tái chế THIẾC. Giá thiếc trên thị trường hôm nay có giá khá cao mà tại Quang Đạt còn mua cao hơn nữa.
Quang Đạt chuyên thu mua phế liệu thiếc giá cao hàng chục năm nay, dễ dàng phân biệt được các loại phế liệu và định giá đúng với loại phế liệu mà bạn sẽ bán cho chúng tôi.

Sign in to participate in the conversation
Masthead

All the news that's fit to toot.